احیای چاه های بسته و کم بازده

سه شنبه مورخ 23 اسفند 1401 قرارداد احیای چاه های بدون تولید و کم بازده. بین شرکت پترو اطلس زاگرس و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت امضا گردید. شرکت پترو اطلس زاگرس با استفاده از فناوری نوین سیال کامپوزیتی دو منظوره. که دستاورد سال ها تلاش و فعالیت در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن …

احیای چاه های بسته و کم بازده ادامه مطلب »