شرکت پترو اطلس زاگرس مطالعات مهندسی مخازن مطالعات مخازن نفت و گاز

معرفی شرکت پترو اطلس زاگرس (سهامی خاص)

Petro Atlas Zagros company(PAZ)

شرکت پترو اطلس زاگرس با هدف ارائه خدمات فنی مهندسی در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز در سال 1391 تاسیس گردید. تیم کارشناسی این شرکت متشکل از متخصصین مجرب فعال در بخش خصوصی صنایع نفت و گاز کشور بوده که در زمینه های بخش مطالعات پتروفیزیک، زمین شناسی، ژئومکانیک، ژئوفیزیک، مهندسی مخزن، مدلسازی استاتیک و دینامیک، مطالعات و آنالیز مغزه، مهندسی حفاری، مهندسی سطح الارضی و بخش تکنولوژی های نوین در زمینه ازدیاد برداشت نفت تجارب ارزشمندی در سالهای اخیر و با همکاری و راهنمایی های متخصصان و کارشناسان شرکت ملي نفت بدست آورده اند .

فهرست